ข้อกำหนดและเงื่อนไข


1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.ip-one.com (“เว็บไซต์”) เราให้ข้อมูลแก่คุณใน www.ip-one.com ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด I.P. ONE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในเว็บไซต์เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจและสิทธิ์ของ I.P. ONE หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่าใช้เว็บไซต์นี้
ข้อตกลงนี้อยู่นอกเหนือจากข้อผูกพันและสิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่โพสต์บนเว็บไซต์ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์ข้อตกลงนี้จะควบคุม หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

บริษัท ไอ.พี.วัน จำกัด
เลขที่ 65 ถนน รามคำแหง แขวง สะพานสูง
เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
ศูนย์บริการผู้บริโภค 0-2372-3480
ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์
Line ID : @iphappyfamily

2. การเข้าถึงข้อมูล ใบอนุญาต และข้อตกลงและเงื่อนไขการอนุญาตใช้เว็บไซต์ I.P. ONE ให้สิทธิ์ใช้งานแบบจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว โดยไม่สามารถดาวน์โหลดหรือแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ได้ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก I.P. ONE ข้อตกลงและเงื่อนไขการอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์หรือเนื้อหาการรวบรวมและการใช้รายชื่อผลิตภัณฑ์คำอธิบายหรือราคาใด ๆ การใช้อนุพันธ์ของ www.ip-one.com หรือเนื้อหาใด ๆ หรือการใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน ของเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ไม่สามารถทำซ้ำ คัดลอก จำหน่ายขายต่อเยี่ยมชม หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก I.P. ONE คุณไม่สามารถกำหนดกรอบหรือใช้เทคนิคการกำหนดกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพข้อความเค้าโครงหน้าหรือแบบฟอร์ม) ของ I.P. ONE และ บริษัท ในเครือ (รวมถึง บริษัท แม่ “บริษัท ในเครือ”) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จาก I.P. ONE การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ จะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก I.P. ONE

3. เครื่องหมายการค้าและการบริการ
ชื่อกราฟิกการออกแบบโลโก้ส่วนหัวของหน้าไอคอนปุ่มสคริปต์เครื่องหมายทางการค้าชุดการค้าและชื่อบริการที่รวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของ I.P. ONE หรือผู้อนุญาตผู้สนับสนุนหรือซัพพลายเออร์และได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น กฎหมาย เครื่องหมายการค้าไม่สามารถใช้ในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือในลักษณะที่ทำให้เสียชื่อเสียงได้

4. ลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ (รวมถึงวัสดุใด ๆ และหลักประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น) ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของ I.P. ONE และ / หรือผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และ / หรือสิทธิบัตรการออกแบบ คุณตกลงที่จะไม่ใช้แสดงทำซ้ำส่งต่อดัดแปลงแจกจ่ายเผยแพร่ขายสร้างงานลอกเลียนแบบของการออกอากาศแพร่กระจายแสดงหรือในทางใดก็ตามที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะโดย e -mail หรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก I.P. ONE

5. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
I.P. ONE พยายามให้ความแม่นยำ ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม I.P. ONE ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์และราคาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ถูกต้องสมบูรณ์เชื่อถือได้เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด

6. การสื่อสารและเนื้อหาอื่น ๆ
ผู้เข้าชมสามารถส่งคำแนะนำ ความคิดเห็น คำถามหรือข้อมูลอื่น ๆ ถึงเราตราบใดที่เนื้อหานั้นไม่ผิดกฎหมายลามกอนาจาร ข่มขู่ หมิ่นประมาท ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สามหรือไม่เหมาะสม หรือมีไวรัสซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการรณรงค์ทางการเมืองการชักชวนทางการค้าจดหมายลูกโซ่การส่งจดหมายจำนวนมากหรือ “สแปม” ในรูปแบบใด ๆ คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลเท็จปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของเนื้อหาใด ๆ

7. การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด
เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่นั้นได้รับการจัดหาให้โดย I.P. ONE บนพื้นฐาน “ตามสภาพ” และ “ตามที่มีให้” I.P. ONE ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการดำเนินการและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือข้อมูลเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว สำหรับขอบเขตสูงสุดทั้งหมดตามกฎหมายที่บังคับใช้ I.P. ONE ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดแสดงหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ I.P. ONE ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์หรือ E-mail ที่ส่งจาก I.P. ONE นั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบหรือข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายอื่น ๆ I.P. ONE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางอ้อมและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญ กฎหมายของรัฐบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการ จำกัด การรับประกันโดยนัยหรือข้อยกเว้นหรือข้อ จำกัด ของความเสียหายของบางอย่าง หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อจำกัดความรับผิดข้างต้นข้อยกเว้นหรือข้อ จำกัด อาจไม่มีผลกับคุณและคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

8. การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ I.P. ONE และ บริษัท ในเครือเพื่อชดเชยความเสียหาย หนี้สิน ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าฤชาธรรมเนีมศาล หรือค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่ง I.P. ONE อาจได้รับอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการเรียกร้องใด ๆ ส่งมาจากคุณหรือการกระทำของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเวลาที่เหมาะสมในการเรียกร้องหรือการดำเนินการดังกล่าว

9. ความเป็นส่วนตัว
โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา

10. ความปลอดภัย
กรุณาตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เขตอำนาจศาลพิเศษ ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทยโดยไม่มีผลต่อความขัดแย้งของกฎหมายและกฎหมายไทยที่บังคับใช้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ในที่นี้คุณและ I.P. ONE ขอความยินยอมต่อเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

12.เหตุสุดวิสัย
I.P. ONE จะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับคุณสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนต่อลูกค้าใด ๆ ด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ I.P. ONE รวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงการสงครามหรือก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ ค่าธรรมเนียมในหรือปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลและการขาดแคลนเสบียงและบริการ I.P. ONE อาจขยายการส่งคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีความรับผิดต่อลูกค้ายกเว้นการส่งคืนการชำระเงินใด ๆ ที่ลูกค้าทำกับ I.P. ONE เกี่ยวกับส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบของคำสั่งซื้อถูกยกเลิกดังนั้น

13. ทั่วไป
โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปของคุณ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และผูกพันกับพวกเขา These Terms of Use shall not be altered or modified in any way without the prior written consent of I.P. ONE. ความล้มเหลวของ I.P. ONE ที่จะดำเนินการด้วยความเคารพต่อการละเมิดโดยคุณหรือผู้อื่นไม่ได้สละสิทธิ์ของ I.P. ONE ในการดำเนินการเกี่ยวกับการละเมิดที่ตามมาหรือที่คล้ายกัน หากคุณทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้าง (รวมถึงในนามของนายจ้างของคุณ) คุณและเงินต้นร่วมกันและอย่างรุนแรงจะถือว่าภาระผูกพันทั้งหมดของคุณที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกพบโดยศาลใด ๆ ว่าไม่ถูกต้องผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะถูกลดราคาและส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต