ไอ.พี.วัน เรายึดมั่นผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีมีคุณภาพ เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ยั่งยืน
ด้วยปรัชญา และความมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศ ให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการผลิต และคุณภาพระดับสากล

เราคือใคร

บริษัท ไอ.พี.วัน ก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2515 เราเป็นแบรนด์คนไทยเจ้าแรกที่ผลิตสินค้ากลุ่มทำความสะอาด โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นคนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยสินค้าตัวแรกน้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ คือ” วิกซอล” จากการค้นคว้า วิจัย นวัตกรรมสูตรของเราเอง

จากความสำเร็จ บริษัท ไอ.พี.วัน เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เริ่มด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผ้า ภายใต้แบรนด์ “ไฮยีน”, กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน ภายใต้แบรนด์ “วิซ”, กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ แดนซ์, โฟกัส และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ ไอวี่

เราใส่ใจกับทุกความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ด้วยการพัฒนาแบบไม่หยุดนิ่งเพื่อให้เกิดนวันตกรรมที่ตอบโจทย์ สู่อนาคตของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศ และสำคัญทุกการดำเนินกิจกรรมของบริษัทได้คำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทำให้กลุ่มบริษัท ไอ.พี.วัน เป็นหนึ่งในบริษัทคนไทยที่ครองใจผู้บริโภค ทั้งในประเทศไทย และส่งออกไปอีกหลายประเทศมายาวนานถึง 50 ปี

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจ

เราเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นที่น่ายกย่อง เปี่ยมไปด้วยบุคลากร
ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพออกสู่ทุกครัวเรือน

ค่านิยมองค์กร 6I

integrity

ซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม

in love

รัก หลงใหลในสิ่งที่ทำ

insightful

รู้จัก รู้จริง รู้ใจ

innovation

สร้างสรรค์นวัตกรรม

in - sync

รวมพลังหนึ่งใจเดียว

into the future

มองอนาคต