Multi Surface Series

Fresh Mint Scent
Fresh Mint Scent

วิช สเปรย์ฆ่าเชื้อพื้นผิวอเนกประสงค์

กลิ่นเฟรชมินท์

ครั้งแรกของวิซ ที่มอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดได้หลายพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็น พื้น ฝาผนัง โต๊ะ ลูกบิด มือจับประตู ราวบันได เก้าอี้ โถสุขภัณฑ์ ผนังห้องน้ำ ห้องครัวหรือกุญแจ

มาพร้อมส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% กับกลิ่น เฟรชมินท์ หอมสะอาด เพื่อการอยู่บ้านที่สบายและห่างไกลจากเชื้อโรคและยังใช้ได้มากถึง 800 ครั้ง ประหยัดค่าใช้จ่าย