ความภาคภูมิใจเหล่านี้เป็นการการันตีว่า บริษัท ไอ.พี.วัน เรายึดมั่นผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ดีมีคุณภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยทุกกระบวนการผลิตที่ใส่ใจและพิถีพิถัน
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการส่งมอบให้กับผู้บริโภค

ความภาคภูมิใจของเรา